Kontakt

uvod0.jpg ps0.jpg od0.jpg reg0.jpg
Mapa
Zväčšiť mapu

Alfa Medical, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 76
(medzi kruhovým objazdom a križovatky Humenné - Sobrance - Košice )
071 01 Michalovce
tel.: 056/6283045

IČO: 44278110
DIC: 2022653347
Bankové spojenie: VOLKSBANK SLOVENSKO, A.S.
Číslo účtu: 4470027505/3100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel sro., vložka číslo 22130/V.